ENKEL OP AFSPRAAK: 0475/44.08.06.

Consultaties ook op:

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

diego@wondzorgadvies.be

www.patreis.be

 

Na prospectie bleek dit een heel haalbaar doel te zijn. Eens alles wettelijk in orde, zal ook deze site operationeel worden.

In verschillende hogescholen wordt er als gastlector opgetreden om onze praktijkkennis door te geven.. Verdere info kan u ook via mail aanvragen.

Binnen onze groep geven wij kleine bijscholingen om elkaar te updaten.

 

Allerhande pilootprojecten Ö. 2015 was een spectaculair jaar !!!!

Samen met het HAKA, AVLVA, KOVAG, Sel zorgregio Aalst, Wit Gele Kruis Oost Vlaanderen, LMN Aalst en LMN Lede, en Groep Backaert, zijn wij geselecteerd om deel te nemen aan deze pilootstudie. Wij worden hierbij ondersteund door verschillende softwarepartners. Enkele van de concrete objectieven hierbij zijn voor ons: 1) de werkwijze van de betrokken actoren met het medicatieschema, 2) de toegevoegde waarde voor de actoren t.o.v. de klassieke werkwijze zonder medicatieschema, 3) de toegevoegde waarde voor het medicatiegebruik van de patiŽnt, 4) de mate waarin het communicatieplatform Vitalink voldoet voor deze toepassing, 5) de te verwachten valkuilen en opportuniteiten bij het uitrollen op grotere schaal.

In dit grote project dat gebruik zal maken van† Vitalink, de eerstelijnskluis, staat de medewerking van de patiŽnt en alle zorgactoren centraal. Groep Backaert zal hierbij de doorstroming waarborgen naar alle geÔnteresseerde verpleegkundige beroepsverenigingen (NVKVV, VBZV, Mederi, Ö) en zorgen voor de verpleegkundige ondersteuning. In eerste instantie zal het project voornamelijk de huisartsen en apothekers ondersteunen.

 

Allerhande andere projecten om op beleidsvlak en organisatorisch vlak binnen de gezondheidszorg, een meerwaarde te betekenen.

 

 

 

 

Tekstvak: —LMN Aalst

Tekstvak: —LMN Lede
ondersteunen wij en zijn wij geselecteerd om deel te nemen aan dit project.

Centrale Medicatiefiche

Sedert 2008 ondersteunen wij privť Plan Ouder .
Onze Rosalina Gomez wordt een grote dame van 9 jaar.

Wound.eD

Projecten

Deze samenwerking is ontstaan uit een groeiend besef van de noodzaak voor een degelijke ondersteuning naar wondzorg toe in onze ruime regio Aalst.

Samen met Dr Speybrouck Sabrina, wordt er een klinisch bilan opgemaakt, overlegd en bekeken waar het probleem zich situeert. Er wordt dan naar de juiste persoon doorverwezen indien nodig. De patiŽnt en zijn zorgverstrekkers worden op deze manier ondersteund en kunnen altijd indien nodig beroep doen op onze expertise.

Op maandag en donderdag avond gaan de consultaties door in de Houtenkruisstraat 14b te 9310 Moorsel na afspraak op het nummer: 0489-11.10.17.

Wound.eD is een feitelijke vereniging die ontstaan is onder impuls van het ASZ wondzorgteam en Wondzorgadvies.be. Samen willen wij in de ruime regio trimestriŽle opleidingen voorzien op wondzorggebied. Zowel de theorie als de praktijk komen sterk aan bod.

Alle info op www.wounded.be

Gespecialiseerde thuisverpleging

Groep Backaert Regio Aalst

Wondzorgadvies - Diabeteseducatie - Amenthu bvba

 

1990 - 2020

Afbeeldingsresultaat voor 30 jaar

 

Sinds 1990 streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na in de thuiszorg