ENKEL OP AFSPRAAK: 0475/44.08.06.

Consultaties ook op:

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

diego@wondzorgadvies.be

Gespecialiseerde thuisverpleging

Groep Backaert Regio Aalst

Wondzorgadvies - Diabeteseducatie - Amenthu bvba

 

1990 - 2020

Afbeeldingsresultaat voor 30 jaar

Privacy Policy

 

De Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging, gevestigd aan Hammersweg 10 te 9420 Erpe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Daarenboven is iedere verpleegkundige die op zelfstandige basis werkt bij Groep Backaert, zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy. Wij onderschrijven allemaal onderstaande:

 

De Groep Backaert GT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam

 Geslacht

 Geboortedatum

 Geboorteplaats

 Adresgegevens

 Telefoonnummer

 E-mailadres

 IP-adres

 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,

 In correspondentie en telefonisch of via uw gehandtekend informed consent dat u heeft ingevuld in de eerste week van de zorgen. Dit informed consent is noodzakelijk om beroep te kunnen doen op de zorgen van Groep Backaert GT.

 Locatiegegevens

 Gegevens over uw activiteiten op onze website

 Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 Internetbrowser en apparaat type

 Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

De Groep Backaert GT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Het afhandelen van uw betaling

 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 Om goederen en diensten bij u af te leveren

 Om uw gezondheid te bevorderen en hierdoor de nodige communicatie te doen met de nodige zorgverleners

 Uw data te gebruiken van de geleverde prestaties om profielen en wetenschappelijke studies te ondersteunen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Groep Backaert GT neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De Groep Backaert GT gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Publisher/Yourhosting/Microsoft/Excel/Allsoft, ...

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Groep Backaert GT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de volgende (categorien) van persoonsgegevens: persoonsgegevens, Personalia, Adres, ...

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groep Backaert GT verstrekt uitsluitend aan derde zorgverleners en onderling tussen collegas, enkel en alleen als dit

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groep Backaert GT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amenthu.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Groep Backaert GT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit bescherming van de persoonsgegevens. Intrekken van het gebruik van uw gegevens en vragen tot verwijdering van uw gegevens, impliceert echter wel dat u akkoord bent met onmiddellijke stopzetting van zorg door onze groep. Uw gegevens zijn immers noodzakelijk om kwaliteitszorg te geven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Groep Backaert GT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle verzending van fotos en data gebeurt op beveiligde smartphones of tablets. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verpleegkundigen of via info@amenthu.be

 

 

Sinds 1990 streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na in de thuiszorg